Rabu, 09 Juli 2008

Kelingan dhek sinau moco Jowo

Pelajaran SD ku dhek mbiyen

JOKO TINGKIR
bayane mangap – mangap
nyander arep nyaplok
nyaplok sopo?
nyaplok Joko Tingkir
Joko Tingkir yo Mas Kare
bet ….
===================================
candhake … kaca pitulikur …
===================================

STOP!
terus Pak Guru ne- nyelethuk candhake ora usah diwaca ….
———————————————————–
AKU TERUS MLAYU BALI LUNGGUH KURSI maneh …
……….. lha ora usah diwoco kok…
===================================

Gurune saya judheg ….
===================================

We lha siki malah aku dadi guru ….
lha muridku … ora takkon maca maju ndak marai judheg.
===================================
muridku siki malah luwih seneng ngrungokke dongeng 

ketimbang kon maca dongeng nang ngarep kelas …..

1 komentar:

RIYADI PURWOREJO mengatakan...

Belum turun tuh NUPTK-nya ...